Visie

RUSTIEK tuinen heeft als visie dat ieder mens uniek is. Vanuit dat oogpunt bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans om hun eigenwaarde volledig tot recht te laten komen en verder te ontplooien. Dit realiseren we door mensen deel te laten nemen aan het reguliere arbeidsproces en opleidingskansen te bieden. Hierbij verliezen we de aandacht voor kwaliteit niet uit het oog. Door unieke krachten te bundelen kunnen we een technisch en kwalitatief hoogstaand product leveren.

Missie

RUSTIEK tuinen wil door het bundelen van unieke krachten hoogstaande kwaliteit leveren.